دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 1-80 (پیاپی: 51) 

مقاله پژوهشی

تعیین برخی آلودگی‌های آب خلیج فارس و امکان‌سنجی تصفیه بیولوژیکی آن‌ها توسط بیوراکتور فیلم چسبیده (RBCp)

صفحه 2-9

پروین ناهید؛ منوچهر وثوقی؛ ایران عالم‌زاده؛ مهدی برقعی؛ علی‌محمد صنعتی


ویبریو پاراهمولایتیکوس در فاضلاب‌شهر کرمانشاه

صفحه 16-21

علی الماسی؛ محمد سلطانیان؛ فیض‌ا... منصوری؛ محمدتقی عیوضی؛ پرویز مهاجری؛ حبیبه مسکینی


پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو

صفحه 22-27

امیرعلی عالی شاملو؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی


مقالات مروری

تخلیه فاضلاب به دریا گزینه مطلوب برای دفع فاضلاب شهری در مناطق ساحلی

صفحه 66-75

افشین تکدستان؛ ناصر حاجی‌زاده؛ نعمت‌ا... جعفرزاده