دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 1-84 (پیاپی: 52) 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف

صفحه 2-11

رضا نجف‌‍زاده؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی


تأثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت

صفحه 20-30

سروش سالک گیلانی؛ فرشید نوربخش؛ یحیی رضایی‌نژاد؛ مجید افیونی


بررسی توانایی گیاه اکالیپتوس در اصلاح زیستی MTBE از منابع آب

صفحه 64-66

محمد کوشافر؛ سیدمرتضی خواجه‌باشی؛ مرتضی طالبی