دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 1-144 (پیاپی: 84) 

مقاله پژوهشی

دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO

صفحه 2-12

حمیده کاظمی الموتی؛ عباس افشار؛ مطهره سعادت پور


ارتقاء کارایی فرایند لجن فعال در تصفیه پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از بیوفیلم در دمای پایین

صفحه 22-28

غلامرضا نبی بیدهندی؛ بابک جعفری سلیم؛ علی وثوق؛ اکبر باغوند؛ علی دریابیگی زند


بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای

صفحه 106-115

مرتضی شُکری؛ محمدرضا صبور؛ حبیب‌اله بیات؛ جلال صادقیان


یاداشت‌ فنی

بهینه‌سازی دومعیاره شبکه‌های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر جدید سهند)

صفحه 128-133

علی نیکجوفر؛ مهدی ضرغامی؛ محمدتقی اعلمی


بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‌خانه آب به‌روش AHP

صفحه 134-139

آرش شاه‌منصوری؛ محمد سلمان صباحی؛ رضا رضایی آدریانی؛ علی لطفی؛ احمد خدادادی دربان