بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‌خانه آب به‌روش AHP

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه کلارکسون

2 دانشجوی دکترای مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران و عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی وزارت نیرو

3 مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام

4 مدیر عامل شرکت جامع‌کار سپاهان، اصفهان

5 دانشیار گروه عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

عوامل متعددی در انتخاب محل تصفیه‌خانه آب و فاضلاب تأثیرگذارند. هر کدام از این عوامل به شرایط محل بستگی داشته و بار وزنی متفاوتی در روند تصمیم‌گیری خواهند داشت. هدف از این تحقیق بررسی کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی به‌منظور انتخاب نوع و مکان تصفیه‌خانه آب بود. در مرحله نخست دو گزینه که شامل ساخت تصفیه‌خانه در یک نقطه و یا ساخت تصفیه‌خانه‌های محلی در چندین نقطه بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. گزینه‌ها بر اساس میزان مطلوبیت با چهار پارامتر ارزشیابی شدند که نتایج، تصفیه‌خانه متمرکز را به‌عنوان گزینه مطلوب‌تر معرفی کرد. در مرحله دوم، تعیین محل تصفیه‌خانه با در نظر گرفتن چهارده گزینه برای مکان‌های متفاوت انجام شد. به دلیل اهمیت اقتصادی این انتخاب، شاخصی به‌نام شاخص ارزش معرفی گردید و برای مکان‌های منتخب مورد محاسبه قرار گرفت و گزینه نهایی بر اساس این شاخص انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in the Selection of Type and Location of Water Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Arash Shahmansouri 1
  • Mohammad Salman Sabahi 2
  • Reza Rezaei Adryani 3
  • Ali Lotfi 4
  • Ahmad Khodadadi Darban 5
1 Ph.D. Student of Civil and Environmental Eng., Clarkson University, New York
2 Ph.D. Student of Civil and Environmental Eng., Tehran University and Member of Irrigation and Drainage Committee, Ministry of Energy, Tehran
3 Managing Director of Regional Water Co., Ilam
4 Managing Director of Jame-Kare Sepahan, Isfahan
5 Assoc. Prof. of Civil Eng., Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Several factors affect the selection of water and wastewater treatment plants’ location. Each factor, depends on the site situation, has different weight in decision making process. The object of this study was to investigate the application of analytic hierarchy process (AHP) in the selection of type and location of water treatment plant. In the first step of the study, two alternatives, including building a centralized treatment plant and domestic plants for different places, were assessed. Alternatives were ranked with four parameters from their preference point of view. Results suggested that the centralized water treatment plant was the more preferred choice. In the second step, selection of the plant location was performed using fourteen parameters for different locations. Because of the importance of economic issues in site selection, an index named “value index” was defined and calculated for each location. The final decision was made based on this index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Treatment
  • Site Selection Plant
  • AHP method
  • Value Index
1- Sener, B., Suzen, M.L., and Doyuran, V. (2006). “Landfill site selection by using geographic information systems.” J. of Environ. Geology, 49, 376-388.
2- Mahler, C.F., and Sant’Anna De Lima, G. (2003). “Applying value analysis and fuzzy logic to select areas for installing waste fills.” J. of Environmental Monitoring and Assessment, 84, 129-140.
3- Onut, S., and Soner, S. (2007). “Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS approaches under fuzzy environment.” J. of Waste Management, 28, 1552-1559.

4- Rangone, A. (1996). “An analytical hierarchy process framework for comparing the overall performance of manufacturing departments.” Int. J. of Operations and Production Management, 16(8), 104-119.

5- Saaty, T.L. (1980). The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. McGraw-Hill, New York.