دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-139 (پیاپی: 83) 
تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی

صفحه 60-67

حامد کوهپایه‌زاده؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی ‌بیدهندی؛ نیما حبشی


کاربرد فرایند فتوکاتالیستی UV/NiO در حذف رنگزای پلی‌آزوی مستقیم

صفحه 78-84

علی اسدی؛ رویا ناطقی؛ سیمین ناصری؛ مهران محمدیان؛ حامد محمدی؛ غلامرضا بنیادی‌نژاد


کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی

صفحه 112-118

محمد حسین رسولی‌فرد؛ سید محمد مهدی دوست‌محمدی؛ اعظم حیدری


استفاده از بیوسورفکتانت در پاکسازی کود آلی از فلزات سنگین

صفحه 119-124

غزاله جهانشاه؛ ایرج نحوی؛ حنیف خداوردی؛ مرتضی بارانی؛ حسین قنواتی؛ سید حمید زرکش


بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی بیاه در رودخانه کارون، استان خوزستان

صفحه 125-133

محبوبه بهشتی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده