دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-134 (پیاپی: 81) 
ارزیابی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی

صفحه 84-92

حسین بانژاد؛ وحید یزدانی؛ علی رضا رحمانی؛ سهیل مهاجرانی؛ احسان علیائی


اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری

صفحه 59-66

نرگس زمانی؛ مسعود نوشادی؛ سیف‌اله امین؛ علی نیازی؛ یونس قاسمی