نویسنده = علی ترابیان
توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 70-80

10.22093/wwj.2017.53325.2187

امیر خاکپور؛ ناصر مهردادی؛ علی ترابیان؛ فرشاد گلبابایی کوتنایی؛ امیر پازوکی


مقایسه کارایی صافی‌های تک لایه، دو لایه و سه لایه در تصفیه آب

دوره 12، شماره 1، خرداد 1380، صفحه 24-30

10.22093/wwj.2001.175892

علی ترابیان؛ ناصر رازقی؛ حمید کافی بجستانی


تصفیه فاضلاب های صنایع غذایی با استفاده از روش راکتور ناپیوسته با عملیات متوالی(SBR)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1377، صفحه 12-21

10.22093/wwj.1999.174677

سید محمدرضا علوی مقدم؛ حسین گنجی دوست؛ علی ترابیان


فیلتراسیون مستقیم و نحوه عملکرد آن در تصفیه آب

دوره 8، شماره 3، آذر 1376، صفحه 19-24

10.22093/wwj.1997.174184

علی ترابیان؛ مجتبی فاضلی