دنیتریفیکاسیون آب آشامیدنی با استفاده از راکتورهای بیولوژیک با بستر ثابت و جریان رو به بالا

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175698

عنوان مقاله [English]

Drinking Water Denitrification using Up Flow Fixed- Bed Reactors

نویسندگان [English]

  • A Torabian
  • M Ghaffarzadeh
  • B Aminzadeh