بهینه‌سازی دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی در راکتورهای با بستر ثابت و جریان رو به بالا در تصفیه آب

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176025

عنوان مقاله [English]

Optimization of Up flow Fixed Bed Bio- Denitrification Reactors in Water Treatment

نویسندگان [English]

  • M Ghaffarzadeh
  • A Torabian
  • B Aminzadeh