تصفیه پایلوتی صنایع الکل سازی با راکتور بی هوازی و بستر ثابت

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2000.175531

عنوان مقاله [English]

Pilot Treatment of Alcoholic Wastewater Using Anaerobic Fixed Bed Reactor

نویسندگان [English]

  • A Torabian
  • N Azhari