دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-132 (پیاپی: 95) 
حذف 4- کلروفنل از محیط‌های آبی با استفاده از جاذب نانوساختار اکسید گرافن

صفحه 19-26

اکبر اسلامی؛ احمدرضا یزدانبخش؛ هیوا دارایی؛ فاطمه صوفی کریمی


حذف کرومات از پساب صنعتی با استفاده از نانو ذره سیلیکون

صفحه 27-36

لاله راننده کلانکش؛ سمیرا علیخاصی؛ فاطمه منصوری؛ محمد ملکوتیان


بررسی عملکرد گیاه وتیور در حذف مواد مغذی از فاضلاب

صفحه 57-67

عباس اکبرزاده؛ مریم وخشوری؛ شروین جمشیدی؛ مرتضی خالصی دوست


عوامل مؤثر بر گرانوله شدن لجن در شرایط هوازی

صفحه 78-88

سجاد جلالی؛ جلال شایگان؛ سمیرا رضاسلطانی


ارزیابی حضور فلزات سنگین در نمک و آب دریاچه مهارلو در مقایسه با غلظت آنها در سنگ نمک معادن سیرجان، لار و فیروزآباد

صفحه 89-96

فرحناز ثابت؛ مجتبی بندگانی؛ مهربان صادقی؛ مسعود حاتمی منش؛ محسن میرزایی؛ آرش حق‌شناس