دوره و شماره: دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-144 (پیاپی :‌100) 
کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه آب سطحی با استفاده از الکترود آلومینیوم

صفحه 50-59

جمشید درایت؛ زینب جعفری مطلق؛ مقداد پیرصاحب؛ علی اکبر زینتی زاده؛ ادریس بذرافشان


تصفیه درجای آلاینده سرب توسط نانوذرات آهن با روکش نیکل

صفحه 60-68

محمدرضا فدائی تهرانی؛ منوچهر وثوقی؛ ابوالفضل شمسائی؛ ندا مهین خاکی


بهینه‌سازی تصفیه فنل آبی با پرسولفات در حضور یون آهن

صفحه 69-75

سمیه شاهسون؛ مهربان صادقی؛ عبدالمجید فدایی؛ مرتضی سدهی؛ طاهره رضوی


مقایسه عملکرد برکه‌های تثبیت و تالاب مصنوعی با جریان زیر سطحی در تصفیه فاضلاب شهری در یزد

صفحه 100-106

هادی اسلامی؛ سید وحید غلمانی؛ اکبر صالحی وزیری؛ داود حسین‌شاهی؛ سحر قلعه‌عسکری؛ پروانه طالبی همت آبادی؛ طاهره معراجی‌مقدم