دوره و شماره: دوره 30، شماره 5 - شماره پیاپی 123، آذر و دی 1398، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی

صفحه 1-15

10.22093/wwj.2019.121811.2644

جواد عبدالهی قره کند؛ ابراهیم سپهر؛ ولی فیضی اصل؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی


مقاله پژوهشی

اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب

صفحه 86-98

10.22093/wwj.2018.132602.2687

مصطفی تیزقدم؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ رامتین مظاهری