نویسنده = حسین موحدیان عطار
بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 74-79

ناهید نویدجوی؛ محمد جلالی؛ حسین موحدیان عطار


بررسی راندمان حذف رنگ آزوی راکتیو از فاضلاب به وسیله سیستم بی‌هوازیABR

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 30-37

ابوالفضل نعیم‌آبادی؛ حسین موحدیان عطار


بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان

دوره 15، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 29-33

عبدالرحیم پرورش؛ حسین موحدیان عطار؛ لیلا حمیدیان


بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف

دوره 15، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 34-42

بیژن بینا؛ حسین موحدیان عطار؛ احمدعلی امینی


ضوابط بهداشتی جهت استفاده و یا دفع لجن فاضلاب

دوره 9، شماره 3، آذر 1377، صفحه 41-51

10.22093/wwj.1998.174656

حسین موحدیان عطار؛ افشین تکدستان


بررسی اثر تصفیه گرمایی بر کاهش حجم لجن و بهبود آبگیری لجن فاضلاب شهری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1376، صفحه 31-37

10.22093/wwj.1998.174216

سید محمد موسوی؛ ایوب ترکیان؛ حسین موحدیان عطار