بررسی شاخص‌های بهداشتی لجن هضم‌شده تصفیه خانه‌های فاضلاب اصفهان و مقایسه آنها با استانداردهای زیست‌محیطی برای استفاده مجدد

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175699

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Digested Sludge Sanitary Indices in Isfahan Wastewater Treatment Plants and Comparing to Environmental Standards for Reuse

نویسندگان [English]

  • A Takdastan
  • H Movahedian Attar
  • B Bina