دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-134 (پیاپی: 86) 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف کروم، COD و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری

صفحه 2-10

محمد ملکوتیان؛ حسین جعفری منصوریان؛ سمیه موسوی؛ محمد دانش پژوه


اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج

صفحه 19-30

سید مسعود منوری؛ جعفر نوری؛ نوشین سهراب نیا


حذف نیکل از محیط‌های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی

صفحه 38-44

محمد تقی صمدی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ فریبا آهنگری؛ شهین احمدی؛ سید جواد جعفری


بررسی عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون در حذف کدورتهای فصلی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم

صفحه 62-69

قربان عسگری؛ عبدالمطلب صید محمدی؛ قدرت اله روشنایی؛ زهرا شریفی؛ جمال مهر علیپور؛ امیر شعبانلو؛ مهرداد شعبانلو


شناسایی گونه‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوز جدا شده از منابع مختلف نمونه‌های آب اصفهان بر اساس ویژگی‌های فنوتیپیک

صفحه 88-95

شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نفیسه السادات حسینی؛ انسیه ساریخانی؛ جمشید فقری؛ تهمینه نریمانی؛ فرزانه صادقی؛ حسین فاضلی


یاداشت‌ فنی

امکان سنجی حذف کروم (VI) از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی به‌صورت دوقطبی آلومینیوم-آلومینیوم

صفحه 123-128

عباس رضایی؛ هوشیار حسینی؛ حسین معصوم بیگی؛ رضا درویشی چشمه سلطانی