شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بهینه منابع آب حوضه‌ای با احتساب معیارهای کارایی عملکرد و عدالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران منابع آب، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 دانشیار، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

در این مطالعه با استفاده از تلفیق الگوریتم بهینه سازی PSO و مدل تخصیص منابع آب MODSIM، رویکرد شبیه‌سازی- بهینه‌سازی برای مدلسازی مسئله تخصیص منابع آب حوضه‌ای توسعه داده شد. مدل پیشنهادی قادر به ارائه جواب برای یک مسئله بهره‌برداری و تخصیص آب حوضه‌ای، با احتساب معیارهای کارایی (اعتمادپذیری، برگشت‌پذیری و آسیب‌پذیری) و عدالت در تخصیص آب، از دسته شاخصهای پایداری، مستقیماً در تابع هدف مدل است. کاربرد این مدل در مسئله تخصیص منابع آب حوضه رودخانه اترک ارزیابی شد. مدل چند هدفه پیشنهادی به دسته جوابهای مناسب از منظر تمامی معیارهای کارایی عملکرد و عدالت، با تسامح و کاهش نسبتاً ناچیز در بهترین مقادیر ممکن از هر معیار در شرایط عدم توجه به دیگر معیارها، نائل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation-optimization for Basin-wide Optimum Water Allocation Considering System’s Performance and Equity Measures

نویسندگان [English]

  • Shima Nabinejad 1
  • Seyyed Jamshid Mousavi 2
چکیده [English]

This paper presents a simulation-optimization model integrating MODSIM river basin model and Particle Swarm Optimization algorithm for basin-scale optimal water allocation considering system's performance and equity indexes. The proposed model considers reliability, resilience, vulnerability and equity indexes in water supply and allocation directly in its objective function through which the trade-off between different indexes and their influence on water allocation results can be assessed. The model has been applied in Atrak River Basin water allocation problem as a real case study, where there are serious competition and conflicts between upstream and downstream provinces in using the basin water resources. The model has been capable of presenting good solutions in terms of all objectives compared to the best possible values obtained for each objective when ignoring other objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water allocation
  • River basin
  • simulation-optimization
  • Performance Indexes