کنترل فنی و کیفی لوله‌های پلی‌اتیلن دو جداره فاضلابی

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سرپرست بخش تخصصی، امور فاضلاب و محیط زیست، شرکت طوس آب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- محیط زیست دانشگاه تهران، کارشناس فنی و مهندسی شرکت طوس آب

چکیده

لوله به عنوان یکی از اجزای مهم شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به این امر و نیز روند رو به رشد طراحی و اجرای خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سالهای اخیر در کشور، انواع مختلفی از لوله وارد بازار شده است. در این راستا، انتخاب صحیح لوله و نیز کنترل فنی و کیفی آنها حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله سعی شده است در ابتدا انواع لوله‌های مورد استفاده در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب (شهری و روستایی) مورد بررسی قرار گیرد و سپس در ادامه، اهمیت کنترل فنی و کیفی انواع لوله‌های پلی‌اتیلن دو جداره مورد استفاده در خطوط فاضلابرو ارائه گردد. در پایان مقاله نیز مباحث مربوط به نحوه و شرایط کنترل فنی و بازرسی لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی در مراحل ساخت و بهره‌برداری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and Quantitative Control of Wastewater Dual Wall Polyethylene Pipes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Salimi 1
  • Ali Vosoogh 2
1 MS.c. in Environmental Engineering , Head of Professional Affairs, Wastewater and Environment Dept., Toossab Consulting Engineers Co.
2 MS.c. student of Environmental Engineering at University of Tehran & Environmental Engineer, Toossab Co.
چکیده [English]

Pipes are the most important components of wastewater collection systems accounting for considerable costs in constructing such systems. In view of this and regarding the growing trend in design and execution of wastewater collection and transmission lines in recent years, various types of pipes have been introduced into the market. Selection of appropriate pipes and their qualitative and quantitative control, therefore, call for due consideration given their high cost share in collection systems. In this paper, efforts are made to consider various types of pipes used in (urban and rural) wastewater collection networks in an attempt to signal the significance of qualitative and quantitative control of different dual wall polyethylene pipes used as sewers. Finally, the relevant issues regarding the methods and conditions for technical control and inspection of polyethylene sewer lines during construction and operation stages are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sewers
  • Technical and Quality Control
  • Dual Wall Polyethylene Pipes
1- منابع و مآخذ موجود در آرشیو فنی شرکت مهندسی مشاور طوس آب.
2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1385). تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله. نشریه شماره 303 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی.
3- مرکز آمار ایران. (1385). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385. > (15/2/87).
4- دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور. (1383). کتابچه شرکت‌های آب و فاضلاب در گام سوم توسعه، انتشارات آب و فاضلاب کشور، تهران.
5- مؤسسه ملی استاندارد ایران. (1386). استاندارد ملی ایران 1و2و3- 9116- 1386- در خصوص لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک، تهران.
6- ASTM D2321- Standard practice for underground installation of thermoplastic pipes for sewer and other gravity flow application.
7-مؤسسه ملی استاندارد ایران. (1383). استاندارد ملی ایران-7174- سال 1383- پلاستیکها- لوله‌های پلی‌اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگیها، تهران.