استفاده از مخمر به عنوان پلی الکترولیت طبیعی در تصفیه آب و اثر آن در حذف E. Coli

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1997.174171

عنوان مقاله [English]

The Use if Yeast as a Natural Polyelectrolyte in Water Treatment and Removal of E. Coli

نویسندگان [English]

  • Bijan Bina
  • Behnam Vakili
  • Mohammad Reza Shahmansouri