موضوعات = تصفیه
بررسی ترمودینامیک جذب آموکسی‌سیلین و سفیکسیم بر روی جاذب کیتوسان-پلی‌آکریل‌آمید پوشش داده با ZIF-8

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22093/wwj.2023.390835.3335

صابر بابایی زادورزی؛ علی اکبر عموئی


بررسی تصفیه پساب صنعت کاغذسازی با به‌کارگیری فرایند ازن‌زنی

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 123-136

10.22093/wwj.2023.401406.3363

میثم عبدالکریمی مه آبادی؛ احمد بیات


استفاده از میکروارگانیسم‌های احیاکننده یون‌های سولفات در تصفیه پساب اسیدی صنعتی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 66-77

10.22093/wwj.2022.337775.3251

نفیسه پناهی اوصالو؛ لعبت تقوی؛ امیر حسام حسنی؛ محسن دهقانی


استفاده از گونه‌های درختی رطوبت‌پسند در جذب زیستی کادمیم در محیط‌های آلوده

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 70-78

10.22093/wwj.2017.44804

محمد جوکار؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محسن محمدی؛ ایوب گلیج


بررسی کارایی فرایند شناورسازی با هوای محلول در حذف آنیلین از محیط‌های آبی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 64-73

10.22093/wwj.2017.45362

شهین احمدی؛ فردوس کرد مصطفی پور؛ ادریس بذر افشان؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ عطااله رخش خورشید


بررسی سینتیک و ماهیت جذب مالاشیت گرین توسط ریزجلبک‌های سبز

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 37-50

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


پالایش پساب آلوده به فنل بوسیله گونه ای از باکتری پانی باسیلوس

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 21-28

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور