کلیدواژه‌ها = نانوذرات
مروری بر جداسازی نانوذرات با روش شناورسازی کف

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 104-124

10.22093/wwj.2023.394620.3343

میثم عبدالکریمی مه آبادی؛ احمد بیات


کارایی فرایند ازن‌زنی‌کاتالیزوری با نانوذرات اکسیدمنیزیم در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 60-69

10.22093/wwj.2017.58133.2225

حسین عرب زاده؛ مهدی فرزادکیا؛ علی اسرافیلی؛ مجید کرمانی؛ یوسف دادبان شهامت