کلیدواژه‌ها = تری‌هالومتان‌ها
مدل‌سازی تشکیل تری‌هالومتان‌ها در اثر کلرزنی به آب رودخانه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 72-80

الله بخش جاوید؛ علی اکبر رودباری؛ سعید ناظمی


بررسی میزان تری هالومتان‌ها در آب شرب شهر بندرعباس و امکان سنجی حذف آن توسط امواج ما فوق صوت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 108-113

روناک خورده دان؛ علی اکبر عظیمی؛ مجید بغدادی؛ علی زاهدی


بررسی مقایسه‌ای حذف ترکیبات تر‌ی‌هالومتان‌ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 14-21

محمدتقی صمدی؛ سیمین ناصری؛ علیرضا مصداقی‌نیا؛ محمدرضا علیزاده فرد