نویسنده = سید سعید اسلامیان
بررسی مدل‌های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله‌های انتقال نفت توسط ری‌گراس

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 62-68

الهام قاهری؛ سید سعید اسلامیان؛ هدی حسینی؛ جهانگیر عابدی کوپایی


گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 72-75

سیدسعید اسلامیان؛ رضا مدرس؛ سعید سلطانی


منطقه ای کردن تخمین فراوانی سیلاب به روش دسته‌بندی

دوره 10، شماره 3، آذر 1378، صفحه 17-27

10.22093/wwj.1999.174905

سید سعید اسلامیان؛ احمد ابریشمچی؛ کیوان فرزام نیا


تحلیل منطقه ای سیلاب در مناطق خشک طبق روش هیبرید

دوره 10، شماره 2، شهریور 1378، صفحه 44-52

10.22093/wwj.1999.174817

ستار چاووشی بروجنی؛ سید سعید اسلامیان