نویسنده = ایوب ترکیان
کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی پساب صنعتی (مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیش‌پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی)

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 25-48

10.22093/wwj.2022.353528.3280

سجاد افتخاری؛ شهناز قاسمی؛ مزدک هاشم پور؛ ایوب ترکیان؛ محمد میرزایی؛ سید مهدی برقعی


بررسی اثر تصفیه گرمایی بر کاهش حجم لجن و بهبود آبگیری لجن فاضلاب شهری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1376، صفحه 31-37

10.22093/wwj.1998.174216

سید محمد موسوی؛ ایوب ترکیان؛ حسین موحدیان عطار


کاربرد فرایند UASB در کاهش بار آلودگی فاضلاب کشتارگاه اصفهان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1376، صفحه 13-23

10.22093/wwj.1997.174168

ایوب ترکیان؛ حسین موحدیان؛ محمدمهدی امینی؛ مرتضی سید صالحی


برآورد هزینه احداث تصفیه خانه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1371، صفحه 41-48

10.22093/wwj.1993.173503

ایوب ترکیان؛ حسن کلینی