نویسنده = ایوب کریمی جشنی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 43-53

هستی هاشمی‌نژاد؛ ایوب کریمی جشنی؛ ناصر طالب بیدختی؛ پرویز منجمی


تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 82-90

سعیده خردمند خردمند؛ ایوب کریمی جشنی؛ پرویز منجمی


عملکرد بیولوژیکی راکتور چند محفظه بی‌هوازی در تصفیه شیرابه

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 10-18

سیدرضا محتشمی؛ ایوب کریمی جشنی؛ ناصر طالب بیدختی


تأثیر اختلاط لایه فوقانی بستر فیلترهای ماسه‌ای کُند بر عملکرد آنها

دوره 18، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 79-82

بیژن باقری؛ ایوب کریمی جشنی


بررسی تأثیر انتخابگرهای سه مرحله‌ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 35-45

حجت‌اله منزوی؛ پرویز منجمی؛ ایوب کریمی جشنی