اثر مقادیر مختلف لجن فاضلاب بر معدنی شدن خالص نیتروژن در خاک

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2004.176485

عنوان مقاله [English]

Effects of Sewage Sludge on Net Nitrogen Mineralization in Soil

نویسنده [English]

  • F Nourbakhsh