کنترل بو و خوردگی در آدم‌روهای ریزشی فاضلاب با بهره‌گیری از دستگاه ایجاد جریان گردابی

نوع مقاله : مطلب علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2003.176470

عنوان مقاله [English]

Odor and Corrosion Control in Sewage Drains Using the Device for Creating a Vortex Flow

نویسنده [English]

  • M Taheriyoun