تأثیر جنس لوله بر رشد جمعیت میکروبی در شبکه‌ی آبرسانی کرج

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176457

عنوان مقاله [English]

The Effect of Pipe Materials on the Regrowth of Bacteria in Karaj Water Distribution Network

نویسندگان [English]

  • S Amiri
  • M Ghanadi
  • S Naseri