بررسی کارایی حذف رنگ صنایع نساجی با استفاده از مخلوط کلرید منیزیم و آلوم

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176455

عنوان مقاله [English]

Survey of Dye Removal by Mixed Magnesium Chloride and Alum in Textile Industry Wastewater

نویسندگان [English]

  • B Bina
  • Gh Asgari