بررسی اثر ترکیب منعقدکننده‌های معدنی در کاهش آلاینده‌های پساب کاغذسازی سولفیت

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2003.176412

عنوان مقاله [English]

The Effect of Various Dosages of Coagulants to Reduction of Pollutants from Sulfite Pulping Plant Effluent

نویسنده [English]

  • Sh Ghodbanan