بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریولوژیکی منابع آب زیرزمینی اطراف انرژی اتمی در جنوب شرقی اصفهان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176383

عنوان مقاله [English]

Investigation of Groundwater Quality Around Atomic Energy Site in South East of Isfahan

نویسندگان [English]

  • F Riahi
  • F Payami
  • M Rad Goodarzi
  • M Zare
  • Sh Saberi