بررسی آلودگی خاک در حوزه آبریز سیاهرود

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176054

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Soil Pollution in Siahrud River Catchment Area

نویسندگان [English]

  • N Razeqi
  • A. R Karbasi
  • N Mehrdadi
  • A Beigi Habibabadi