بررسی کارآیی الیاف طبیعی در حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176051

عنوان مقاله [English]

Heavy Metal Removal from Industrial Effluents by Natural Fibers

نویسندگان [English]

  • A. H Mahvi
  • B Bina
  • A Saeedi