مدل پیش‌بینی مقدار مناسب تزریق ماده ی منعقدکننده در تصفیه خانه‌های آب ایران

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176027

عنوان مقاله [English]

Modeling for Forecasting Optimum Dose of Coagulant in Iran Water Treatment Plants

نویسندگان [English]

  • M Ghannadi
  • A. R Akbarzadeh
  • M Shariat
  • S Naseri
  • D Pazouki