بررسی راندمان تله‌اندازی رسوب در سدهای تأخیری با استفاده از مدل فیزیکی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.175991

عنوان مقاله [English]

Determination of Sediment Trap Efficiency in Detection Dams Using Physical Model

نویسندگان [English]

  • A Japalaghi
  • J. M Samani
  • M. H Bani Habib