بررسی پایداری راکتور UASB ترموفیلیک در برابر شوک دما

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2000.175678

عنوان مقاله [English]

Stability of Thermophilic Up- Flow Anaerobic Sludge Blanket ( UASB) Reactor With Temperature Shocks

نویسنده [English]

  • H Taheri Shahraini