نقش و کاربرد میکروارگانیسم ها در حذف فلزات سمی از پساب های صنعتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1998.174650

عنوان مقاله [English]

Microorganisms in the Removal of Heavy Metals from Industrial Effluents

نویسنده [English]

  • Abbas Farazmand