مقایسه کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زاینده رود با شاخص های بیولوژیکی موجود

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1998.174215

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Physico-Chemical Quality of Zayandehroud River with Common Biological Indices

نویسندگان [English]

  • B Bina
  • H pourmoghadas
  • F Haidarmah