بررسی دترجنت‌ها در زاینده رود

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1997.174005

عنوان مقاله [English]

Determination of Detergents in Zayanderoud River

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahmansouri
  • Mohammad Mahdi Amin
  • Marzieh Vahid Dastjerdi