اندازه گیری مقادیر ناچیز جیوه در آبهای سطحی به روش اسپکترومتری جذب اتمی بخار سرد

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1997.173998

عنوان مقاله [English]

Determination of Trace Mercury in Surface Water by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry

نویسندگان [English]

  • Morteza Talebi
  • Mahdi Alavi