قابلیت جذب برخی عناصر سنگین در خاکهای آهکی تیمارشده با لجن فاضلاب بوسیله گیاه سورگوم

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1997.173980

عنوان مقاله [English]

Extractabolity of some Heavy Metals in Sludge Amended Calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • Majid Afyuni
  • Farshid Noorbakhsh