مکانیسم حذف عوامل بیماریزا در برکه‌های تثبیت با فقر اکسیژن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1996.173971

عنوان مقاله [English]

Patthogen Removal Mechanisem in Anoxic Wastewater Stabilization Ponds

نویسنده [English]

  • Ali Almasi