کلیدواژه‌ها = پلی‌آنیلین
حذف آنتی‌بیوتیک سفازولین با استفاده از رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلایکول از محیط آبی

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 31-48

10.22093/wwj.2022.309857.3186

مژگان آرمان؛ سید مهدی برقعی؛ امیر حسام حسنی؛ مرتضی احسانی


جذب سطحی کروم از محیط آبی با استفاده از پلی‌آنیلین

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 2-9

مجید ریاحی سامانی؛ سید مهدی برقعی؛ علی اولاد؛ محمدجواد چایچی