کلیدواژه‌ها = سطح پاسخ
بهینه‌سازی کاربرد فروشویی زیستی در احیای خاک آلوده پالایشگاه نفت جنوب تهران

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 89-101

10.22093/wwj.2023.423458.3380

ملوس طباطبایی؛ رویا مافی غلامی؛ مهدی برقعی؛ علی اسرافیلی


بررسی تصفیه آب همراه نفت با استفاده از روش تلفیقی الکتروفنتون- بیوراکتور هوازی گرانولی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 152-170

10.22093/wwj.2022.364085.3290

محمد رنجبر؛ نصرالله مجیدیان؛ محمد سمیع پور گیری