کلیدواژه‌ها = رسوب
بررسی اثر نانوذرات مهندسی شده دی‌اکسید تیتانیوم بر آلودگی محیط‌های آبی به فلزات سنگین

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 82-94

10.22093/wwj.2022.331094.3241

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ بهزاد آقابراری؛ انریکه رودریگز کاستیون


بررسی عوامل تشکیل رسوب در شبکه توزیع آب شرب شهر سوق و رابطه آن با خواص آب

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 106-124

10.22093/wwj.2020.223858.3004

عبدالحسین صالحی سروک؛ علی المدرسی؛ سید ابوالقاسم میر حسینی؛ مسعود شیشه بر؛ علی اکبر جمالی؛ عبدالحسین کنگازیان