نویسنده = امیرحسین محوی
بررسی کارآیی الیاف طبیعی در حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی

دوره 13، شماره 3، آذر 1381، صفحه 2-6

10.22093/wwj.2002.176051

امیرحسین محوی؛ بیژن بینا؛ عباس سعیدی


اولویت‌بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به تأسیسات فاضلابی با توجه به وضعیت فعلی دفع فاضلاب آنها

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 75-82

10.22093/wwj.2002.175974

محمد فهیمی نیا؛ سیمین ناصری؛ علی اکبر عظیمی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ امیرحسین محوی


ارزیابی فرایند لجن فعال دو مرحله ای (AB) در تصفیه فاضلاب شهر اصفهان

دوره 9، شماره 3، آذر 1377، صفحه 11-17

10.22093/wwj.1998.174643

علیرضا مصداقی نیا؛ امیرحسین محوی؛ فریبرز علی محمدی