کاربرد فرآیندهای تبادل یون و نیتریفیکاسیون در حذف ازت آمونیاکی از آب‌های آلوده در سیستم منقطع

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176071

عنوان مقاله [English]

Applied of Ion Exchange and Nitrification Processes in Ammonium Removal from Polluted Water in Batch System

نویسندگان [English]

  • A. R Rahmani
  • A. R Mesdaghinia
  • A. H Mahvi