نویسنده = علیرضا مصداقی نیا
اولویت‌بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به تأسیسات فاضلابی با توجه به وضعیت فعلی دفع فاضلاب آنها

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 75-82

10.22093/wwj.2002.175974

محمد فهیمی نیا؛ سیمین ناصری؛ علی اکبر عظیمی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ امیرحسین محوی


ارزیابی فرایند لجن فعال دو مرحله ای (AB) در تصفیه فاضلاب شهر اصفهان

دوره 9، شماره 3، آذر 1377، صفحه 11-17

10.22093/wwj.1998.174643

علیرضا مصداقی نیا؛ امیرحسین محوی؛ فریبرز علی محمدی


تأثیر بستر قلوه سنگی بر روی راندمان برکه‌های تثبیت فاضلاب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 2-9

10.22093/wwj.1998.174222

علیرضا مصداقی نیا؛ علی قیصری؛ محمدعلی کاظمی؛ باقر معمارپور؛ ناصر کاظم زاده


بازیابی آلوم از لجن حاصل از زلال سازهای تصفیه خانه آب اصفهان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 19-30

10.22093/wwj.1998.174224

محمدرضا شاهمنصوری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ بیژن بینا؛ سید حسین مرتضوی


بهینه سازی روش های حذف روغن از پساب های کارخانجات ایران خودرو

دوره 4، شماره 1، آذر 1372، صفحه 14-18

10.22093/wwj.1993.173524

علیرضا مصداقی نیا؛ محمود اسدی؛ یعقوب دنبلی