نویسنده = سید ابوطالب موسوی پارسا
Investigation of the Solar Water Desalination Efficiency Using Solar Evaporation System

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 11-19

10.22093/wwj.2022.337926.3254

علی سلطانی؛ مهدی فرامرزی؛ سید ابوطالب موسوی پارسا


سنتز گرافن اکساید مغناطیسی دندریمری شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی به‌عنوان جاذب برای حذف رنگ از محلول‌های آبی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 1-17

10.22093/wwj.2022.325598.3224

سید علی رضوی کیا؛ سید ابوطالب موسوی پارسا؛ مهدی فرامرزی؛ هجیر کریمی


اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون پلی‌آمید با پوشش نانوذرات اکسیدگرافن برای حذف فلز سنگین کبالت از پساب‌های صنعتی

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 15-26

10.22093/wwj.2022.320706.3214

شکرالله لاری؛ داریوش عماد زاده؛ سید ابوطالب موسوی پارسا؛ سمیه اکبری


ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت فیلم نازک سلولز نانوکریستال/پلی‌آمید برای کاربردهای نانوفیلتراسیون

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 15-27

10.22093/wwj.2020.229211.3014

یوسف رحیمی کشکولی؛ مسعود راهبری سی سخت؛ سید ابوطالب موسوی پارسا