نویسنده = حمیدرضا صفوی
مطالعه بار آلودگی رواناب‌ها و فاضلاب های شهری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1379، صفحه 48-55

10.22093/wwj.2001.175705

امیر تائبی؛ باقر معمارپور؛ حمیدرضا صفوی


حل عددی مدل جریان غیر دائمی یک بعدی بر روی بسترهای فرسایشی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1379، صفحه 29-32

10.22093/wwj.2000.175638

محمدکریم بیرامی؛ حمیدرضا صفوی


برنامه ریزی برای توسعه پایدار: اقتصاد پایدار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 48-52

10.22093/wwj.1999.174740

عباس افشار؛ حمیدرضا صفوی


برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها

دوره 7، شماره 3، آذر 1375، صفحه 2-14

10.22093/wwj.1996.173956

محمد کارآموز؛ آزاده استاد رحیمی؛ بنفشه زهرایی؛ حمیدرضا صفوی